Gintaras Čaikauskas Architektas gintaras.caikauskas@
architekturoslinija.lt
Miroslav Šejnicki Architektas miroslaw.szejnicki@
architekturoslinija.lt
Virginija Venckūnienė Architektė virginija.venckuniene@
architekturoslinija.lt
Simonas Čaikauskas Architekto asistentas simonas.caikauskas@
architekturoslinija.lt
Faustas Lasys Architekto asistentas faustas.lasys@
architekturoslinija.lt
Margarita Jarusevičiūtė Architekto asistentė margarita.jaruseviciute@
architekturoslinija.lt
Iveta Ulinskaitė Buhalterė iveta.ulinskaite@
gmail.com