Gintaras Čaikauskas Architektas gintaras.caikauskas@
architekturoslinija.lt
Miroslav Šejnicki Architektas miroslaw.szejnicki@
architekturoslinija.lt
Virginija Venckūnienė Architektė virginija.venckuniene@
architekturoslinija.lt
Simonas Čaikauskas Architekto asistentas simonas.caikauskas@
architekturoslinija.lt
Faustas Lasys Architekto asistentas faustas.lasys@
architekturoslinija.lt
Liucija Čepaitė Architekto asistentė liucija.cepaite@
architekturoslinija.lt
Agnė Mockevičiūtė Architekto asistentė agne.mockeviciute@
architekturoslinija.lt
Unė Kavaliauskaitė Architekto asistentė
Iveta Ulinskaitė Buhalterė iveta.ulinskaite@
gmail.com